Tekenen en Tekentherapie

Wat doet tekenen en tekentherapie met je?

  • Tekenen is een gesprek met jezelf op papier.
  • Tekenen is ontspannen op een creatieve manier.
  • Tekenen is kijken met ‘andere’ ogen.

Wij mensen hebben altijd al getekend. Vanaf het moment dat we als dreumes een takje, een steentje, een krijtje of een potlood konden vasthouden, hebben we er mee gekrast op muren, op de tafel of gewoon op papier. Zo ontdekten we dat we ‘onze sporen‘ konden achterlaten. Vroeger, toen er nog geen woorden waren, gebruikte de mens beelden en gebaren om zich uit te drukken. Men communiceerde met elkaar en de wereld door middel van de beeldtaal. De eerste grottekeningen zijn hiervan de vroegste getuigen. Beelden en schilderingen wezen de mens de weg naar woord en geschrift. Nu zijn er woorden in overvloed, waardoor we beeld-arm dreigen te worden. We zijn verleerd onze ‘eigen tekens‘ te gebruiken.

Tekens als boodschappers van hart en ziel

De wereld verwacht van ons een éénzijdige intellectuele ontwikkeling: we moeten zoveel en zo goed mogelijk presteren, hoger, beter, sneller dan de rest. Onze fantasie, onze emoties en onze creativiteit komen nauwelijks nog aan bod. Deze ontwikkeling leidt tot verarming van de mensheid. We raken vervreemd van onszelf en de ander.

Wat nu, als je een klacht of een probleem hebt;

  • Waar geen woorden voor te vinden zijn
  • Je weet het even niet meer, je zit niet lekker in je vel
Dan is tekentherapie iets voor jou